Informatie Kleuterturnen Toestelturnen Tumbling Trampoline Acro Volwassenen

Huishoudelijk reglement

Elke gymnast die zich inschrijft bij Turnkring Olympia Zonhoven (TOZ) dient zich aan volgende regels te houden.

 • Iedereen kan tijdens de maand september vrijblijvend deelnemen aan turnlessen op recreaniveau, het definitieve lidgeld dient voor eind september betaald te zijn.
 • Deelname aan selectie- of wedstrijdgroepen kan enkel na selectie door de trainer die deze groepen begeleidt.
 • Een gymnast die de vaardigheden en het talent heeft om door te groeien in een hogere groep wordt deze kans geboden, maar zeker niet verplicht.
 • Gymnasten waarvan de betaling ons voor 1 oktober niet bereikt heeft, of niet kunnen aantonen dat de betaling heeft plaatsgevonden, zullen geweigerd worden in de lessen. Vanaf het moment dat zij dit alsnog in orde brengen, kunnen zij opnieuw deelnemen.
 • De jaarlijkse bijdrage wordt door het bestuur bepaald. Hier wordt rekening gehouden met het aantal trainingsuren van de discipline.
 • Tijdens het jaar kunnen geïnteresseerden vrijblijvend één turnles ‘proberen’ voordat ze beslissen om zich aan te sluiten bij onze club.
 • Een inschrijving is volledig als de inschrijving via de website werd gedaan en het lidgeld betaald is. Iedere ingeschreven gymnast onvangt een persoonlijke lidkaart van de ‘Gymnastiekfederatie Vlaanderen’ die je kan downloaden via www.gymfed.be.
 • Ouders kunnen zich ook lid maken van deze federatie, door het afgesproken bedrag aan de club te betalen. Hierdoor krijgen zij korting op het toegangsgeld van wedstrijden en zijn zij ook verzekerd.
 • Indien zich er tijdens het jaar wijzigingen in de persoonlijke gegevens voordoen (adres, telefoon, ...) dient de gymnast dit te melden bij de lesgever of het bestuur.
 • Gymnasten uit de recreagroepen dienen zich sportief te kleden voor de lessen. Gymnasten uit de selectie- en wedstrijdgroepen moeten in een turnpak (vrije keuze) trainen.
 • De gymnasten uit de selectie- en wedstrijdgroepen zijn verplicht om het clubturnpak aan te kopen en te dragen tijdens wedstrijden en officiële aangelegenheden.
 • Tijdens de lessen en de wedstrijden zijn de haren steeds bij elkaar gebonden. Het dragen van juwelen en uurwerken is tijdens de sportactiviteiten verboden. Dingen die niet verwijderd kunnen worden, dienen te worden afgeplakt of bedekt met een polsbandje.
 • Ouders blijven tijdens de lessen NIET in de zaal, zij kunnen plaatsnemen in de cafetaria of op de tribune indien deze aanwezig is.
 • Indien ouders de trainer wensen te spreken doen ze dit na de les.
 • Indien een gymnast voor langere tijd niet aanwezig kan zijn, wordt de lesgever verwittigd. Selectie- en wedstrijdgymnasten verwittigen bij elke afwezigheid de betrokken trainer.
 • TOZ is verzekerd door een collectieve verzekering via GymFed. Elke gymnast die in orde is met het lidgeld wordt hierdoor gedekt. Bij ongevallen met kwetsuren, opgelopen tijdens de trainingen, wedstrijden of verplaatsingen die te maken hebben met de club, wordt door de betrokken lesgever een verklaring ingevuld (terug te vinden op de website) en aangevuld door de gymnast. Het medisch attest wordt door de behandelende arts ingevuld en nadien aan het bestuur bezorgd. Verdere opvolging van het dossier gebeurt tussen de gymnast en de verzekering. Het verloop is te volgen op de website van GymFed (met persoonlijke inlog).
 • Het turnseizoen start begin september en eindigt eind mei. Er zijn groepen die hiervan kunnen afwijken na overleg met de trainer en het bestuur.
 • Tijdens de schoolvakanties worden er geen trainingen gehouden voor de recreagroepen, hier kan van afgeweken worden na afspraak met trainer en bestuur (bv. ter voorbereiding van het turnfeest).
 • Er wordt van de gymnasten verwacht dat ze deelnemen aan de activiteiten die door TOZ worden georganiseerd. (bv. Turnfeest)
 • De gymnasten nemen deel aan de ingeschreven wedstrijden. Indien dit niet mogelijk is omwille van ziekte of ongeval, dient een medisch attest voorgelegd te worden. Indien de gymnast zich te laat afmeldt, waardoor uitschrijven niet meer mogelijk is, dient hij de boete zelf te betalen.
 • De gymnasten en hun ouders behandelen tijdens alle activiteiten (lessen, clubactiviteiten, wedstrijden, ...) de trainers en het bestuur met respect, hiermee tonen ze hun waardering naar deze mensen die zich een heel jaar belangeloos inzetten. Dit houdt ook in dat ze de richtlijnen, tips en uitspraken van de betrokken lesgevers opvolgen.
 • De gymnasten en hun ouders zijn verplicht zich tijdens alle clubactiviteiten respectvol te gedragen naar andere gymnasten en clubs.
 • De gymnasten volgen de aanwijzingen van de zaalwachter i.v.m. de verdeling van de kleedkamers zonder discussie op. Ook de zaalwachter wordt met het nodige respect behandeld.
 • In de zaal is enkel het drinken van water toegestaan.
 • De lessen starten op het aangegeven uur. De gymnasten zijn 10 minuten vroeger in de zaal om te helpen met het opzetten van de toestellen. Ook op het einde en na de les zijn ze aanwezig om op te ruimen.
 • Bij afwijkingen van de normale trainingsuren, zal de betrokken trainer de gymnasten verwittigen, alsook zullen de aanpassingen op de website geplaatst worden.
 • Ouders laten hun kind NOOIT in de turnzaal achter, zonder er zeker van te zijn dat de betrokken lesgever aanwezig is.
 • Laat geen waardevolle dingen in de kleedkamer achter (gsm, geld, ...). TOZ neemt geen verantwoordelijkheid bij het verdwijnen hiervan.
 • De trainers behandelen de gymnasten respectvol. Ze bereiden hun lessen degelijk voor (moreel en sporttechnisch), stimuleert gymnasten en gaat op een vriendschappelijke, doch didactisch verantwoorde manier met de leden om.
 • De trainer zorgt ervoor dat de lessen veilig verlopen en neemt geen onnodige risico’s.
 • De trainer is steeds in het bezit van een EHBO-tas, geleverd door TOZ.
 • Iedereen is in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke beperking of beperkte fysieke beperking.
 • De trainers en bestuursleden hebben oog voor teambuilding, pestgedrag, druggebruik, persoonlijke problemen van gymnasten of medetrainers, diversiteit, fairplay, ... Onze club heeft ook de panathlon verklaring ondertekend. Kortom, we zijn niet alleen een sportieve club op fysiek gebied, maar ook op menselijk vlak.

 

Dank aan onze sponsors

 • ACE V.JPG
 • dalemans.png
 • LOGO M-ENGINEERING-trans.png
 • Logo_Blinc.png
 • MB_logo_2017.png